Tvedestrand By
Postboks 152
4902 Tvedestrand
Telefon: 976 02 968

 

TVEDESTRAND NÆRINGSFORENING

Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn. Sentrumsforeningen skal gjennom aktiv markedsføring, fellesarrangementer og andre tiltak bidra til å bevare og styrke Tvedestrand sentrum som et levende handels - og serviceområde. Som sentrum betraktes det geografiske området som er definert gjennom vedtak i Tvedestrand kommunestyre. Næringsforeningen skal også arbeide for at byen bevarer sitt særpreg og arbeide aktivt med byfornyelse, slik at byen fremstår som en vakker og velholdt sørlandsperle.

 

Bli med i næringsforeningen!

Vi har plass til flere. En sterk næringsforening kan bidra til å motvirke sentrumsdød og sikre gode rammevilkår. Medlemskap gir deg en viktig arena for å bygge nettverk som bidrar til samarbeid og utvikling.

Som medlem i næringsforeningen vil du også dra nytte av vårt fordelskort som gir deg gode rabatter i mange av byens butikker.

 

 

ta kontakt

Navn *
Navn

#tvedestrandby