hvem er vi?

Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn. Sentrumsforeningen skal gjennom aktiv markedsføring, fellesarrangementer og andre tiltak bidra til å bevare og styrke Tvedestrand sentrum som et levende handels - og serviceområde. Som sentrum betraktes det geografiske området som er definert gjennom vedtak i Tvedestrand kommunestyre. Næringsforeningen skal også arbeide for at byen bevarer sitt særpreg og arbeide aktivt med byfornyelse, slik at byen fremstår som en vakker og velholdt sørlandsperle. Nedenfor ser du oversikten over medlemmene i Tvedestrand Næringsforening.

• Agderposten AS
• Arkitekt Stokkebokjær
• ATL Grafisk AS
• Bokbyen ved Skagerrak
• Brødrene Vatne As
• CFD Marine AS
• Edle Wroldsen
• Ellens Klipperi
• Erling Olsen As
• Ex. Libris Antikvariat
• Fagelektro As
• Felleskjøpet Avd. Tvedestrand
• Ferm og Fager
• Grete og Magne Karlsen

• Gullsmed Jensens Eftf.
• Interoptik Tvedestrand
• Kube Regnskap AS
• Lady Sting
• Linns Lille Lykke
• Møllebekken Blomster
• Mølledammen Eiendom
• Nynorsk Antikvariat
• Reidar Christensen AS
• Ring Regnskap
• Salong Petit
• Sans for Hår
• Sparebanken Sør
• TeamTec AS
• Tor Arne Hauge

• Turids Garn og Manufaktur
• Tvedestrand Blomster
• Tvedestrand Bokhandel
• Tvedestrand Elektro AS
• Tvedestrand Elektromarked AS (Elkjøp)
• Tvedestrand Fjordhotell
• Tvedestrand Interiør
• Tvedestrand Kommunale Boligstiftelse
• Tvedestrand Kommune
• Tvedestrand Legesenter
• Tvedestrand Regnskapsbyrå
• Tvedestrandsposten
• Unni Frisør As
• Vitus Apotek


styret

styreLeder

Bente Christensen  
bente.christensen@sor.no

NESTleder

Morten Johansen    
g.jense@frisurf.no

STYREMEDLEMMER

Gabriele Patella    
gabriele@atlgrafisk.no

Hege Omdal    
hege.omdal@interoptik.no

Kai Thomas    
kai.thomas@tvedestrandsposten.no

Line Halvorsen    
line-sting@hotmail.com

Siri Fossing        
sirfoss@online.no

Solveig Røvik    
solveig@bokbyen-skagerrak.no


frokostklubben

Frokostklubben er uformelle frokosttreff i regi av Tvedestrand By. På møtene er det korte innlegg om aktuelle temaer som kan være av interesse for næringsdrivende, politikere og andre.

Tvedestrand By ønsker:

• Samlet engasjement for byen vår
• En levende og aktiv handelsby
• Bevare byens særtrekk
• Videreutvikle og markedsføre byen
• Tett og konstruktivt samarbeid med kommune, politisk miljø, handel og industri
• Relasjonsbygging

Frokosttreff i 2019

8. februar
1. mars
5. april
3. mai
7. juni
6. september
5. oktober
8. november