Sankthansfeiring på Flatskjæra utenfor Lyngør. Foto: Ida Monrad Haugen.

Sankthansfeiring på Flatskjæra utenfor Lyngør. Foto: Ida Monrad Haugen.

Holmer og skjær

Tvedestrandsskjærgården er øyrik. Mange øyer og holmer ligger innaskjærs og er lite utsatte for vind, mens andre ligger rett ut mot havet. Dette gjør at skjærgården er rik på muligheter både på værharde dager og godværsdager. De flotte svabergene, det åpne landskapet, de mange små holmene og vikene ved ytre lei er store kvaliteter i Tvedestrandsskjærgården.

Skjærgården omfatter kyststrekningen fra Oksefjorden i sørvest til og med Gjeving i nordøst og øyene utenfor, blant annet Borøya, Sandøya, Askerøya, Lyngør og Risøya. 

Ved hovedinnseilinga til Tvedestrand, langs Oksefjorden og med Tvedestrandsfjorden helt innerst, ser du både Buskjæra og Sandskjæra. Videre østover er et stort antall store og små skjær - fantastiske steder for overnatting, bading og båtliv.  

kommunens hjemmeside finner du utfyllende informasjon om hvor du finner båtfester, renovasjon og toaletter i skjærgården. 
 
Lyngør Fyr på Kjeholmen sørvest for øygruppen er en av tre turistforeningshytter i Aust-Agders skjærgård og kan bookes for overnatting.


Skipsleia inn

Oksefjorden/Tvedestrandsfjorden stekker seg ca. åtte kilometer inn i landet. Fjorden er preget av bratte berg, og en rekke områder med gammel og svært idyllisk bebyggelse. 

Først passerer du de ytterste skjærene, Sandskjæra, Buskjæra - deretter krysser du Buskjærfjorden og kommer inn i Oksefjorden, med Borøya til styrbord, Tverdalsøya til babord.

Ved enden av Tverdalsøya bytter fjorden navn til Tvedestrandsfjorden og du fortsetter innover i litt trangere farvann, og ender opp innerst i fjorden ved byen vår. 
 
Du kan lese mer om historiske steder langs leia på kommunens hjemmeside

Idyll ved Furøyholmen i Tvedestrandsfjorden. Foto: Atle Goutbeek.

Idyll ved Furøyholmen i Tvedestrandsfjorden. Foto: Atle Goutbeek.


Furøya sett fra luften. Foto: Atle J. Goutbeek.

Furøya sett fra luften. Foto: Atle J. Goutbeek.

Furøya

I indre del av fjorden finner du Furøya. Furøya har alltid vært verdifull, og det har vært aktivitet på Furøya i mange hundre år, ja sannsynligvis helt fra før-kristen tid. Furøya består egentlig av to øyer, Furøya og Hestøya, som i dag er forbundet med en gangbro over et smalt sund. På sørsiden av øya er det praktfulle, gamle bygninger med et flott hageanlegg, og det er et nettverk av idylliske stier og veier både på Furøya og Hestøya. Like ved siden av Furøya finner du også vesle Furuholmen, med fine og barnevennlige badestrender. 

Furøya er rett og slett en eventyrøy for store og små. Her kan du gå turer langs gamle kjerreveier, slå opp telt, bade eller du kan spise på den gode sommerrestauranten Furøya Restaurant. Her er det også fine arrangementer i juli i regi av Kystkulturuka.
 
Turistforeningen har også en kystledhytte her, det er den gamle forpakterboligen som er pusset opp og som nå leies ut.


Ragg

Raggs kjernevirksomhet er kulturlandskapspleie og de opererer i hovedsak fra hav til hei i Agderfylkene. De har bygd opp en stor og fin besetning gammelnorsk sau og kasjmirgeiter.

Når åpne landskap gror igjen av busker og kratt vil mange av plantene som kjennetegner det gamle kulturlandskapet bli presset bort og forsvinne helt. Verdifulle leveområder for mange arter opphører og både planter og dyr vil stå i fare for å forsvinne. Også mange natur- og landskapstyper står i fare for å bli borte. 

Ragg har flere prosjekter hvor det arbeides med å holde det gamle kulturlandskapet i hevd. Fra Lyngør i øst og til Tvedestrand innerst i Oksefjorden, beiter sauer og geiter kratt og buskas og gjør landskap og kulturminner tilgjengelig for alle som setter pris på vakker natur og gode opplevelser. 

Det er viktig å huske at det er båndtvang av hund også på øyene da det kan gå lam på beite.

Raggs firbente på Speken utenfor Lyngør. Foto: Ida Monrad Haugen.

Raggs firbente på Speken utenfor Lyngør. Foto: Ida Monrad Haugen.


Foto: Ida Monrad Haugen.

Foto: Ida Monrad Haugen.

Raet nasjonalpark - Skagerrakkysten i et nøtteskall

Raet nasjonalpark ble opprettet av Kongen i statsråd 16. desember 2016. Raet er den første nasjonalparken som er opprettet i Agderfylkene. Nasjonalparken er et av Sørlandets mest brukte friluftslivsområde, og mange av øyene er sikret som friluftsområder og skjærgårdspark.

Raet nasjonalpark går fra Hasseltangen i Grimstad kommune i sørvest og til Lyngør i Tvedestrand kommune i nordøst. Nasjonalparken ligger i kommunene Arendal, Grimstad og Tvedestrand og omfatter ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor.

Kulturhistorien i nasjonalparken er preget av kontakten med havet. Her finnes hele fire fredede fyr; Lyngør, Møkkalasset, Store og Lille Torungen. Flesteparten av de eldste kjente kulturminnene er gravminner. Mange av sporene etter skipstrafikken finnes i dag under vann, i form av vrak, rester av last, ballastrøyser og lignende. Beitedyr i flere områder, særlig på øyene, bidrar til å opprettholde det åpne landskapet og sikre viktige naturtyper med sjeldne og trua plante- og dyrearter.

Raet nasjonalpark representerer en stor del av det kystnaturen langs Skagerrakkysten har å by på.

 

Kilder: Tvedestrand Kommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Den Norske Turistforening, Ragg.no.